Rakentaminen‎ > ‎

Purjekanootin nopeus

1.7.2008 /KN 

- eli kuinka kovaa se purjekanootti oikein kulkee?  Purjekanootin nopeus taitaa olla yksi useimmin esitetyistä kysymyksistä purjekanootin omistajalle. Kanootin kapea runko ei automaattisesti tee purjekanootista nopeaa.

Kanootit on alunperin suunniteltu liikuteltaviksi lihasvoimalla ja melalla. Purjeen lisääminen mahdollistaa melojaa suuremman nopeuden, johon kanootin runkoa ei kuitenkaan ole suunniteltu. Kanootin runko muistuttaa malliltaan soutuvenettä ja kölillistä purjevenettä. Näiden veneiden tapaan purjekanootin nopeus kasvaa helposti runkonopeuteen asti, mutta sen jälkeen nopeuden kasvattaminen vaatii reilusti lisää voimaa.

Runkonopeus tarkoittaa nopeutta, jolla vene kulkee vielä uppoumanopeudessa, muttei ala vielä kyntää/nostaa keulaa keula-aallon päälle. Veneen keula-aalto etenee samalla nopeudella kuin vene ja tämän aallon pituus on suoraan verrannollinen veneen nopeuteen. Veneen vauhdin kasvaessa myös keula-aallon pituus kasvaa. Lopulta aalto on yhtäpitkä tai pitempi kuin veneen vesilinja, jolloin veneen sanotaan saavuttaneen runkonopeutensa. Runkonopeutta ajettaessa vene kulkee hyvin kevyesti ja ei nosta perä-/keula-aaltoa juuri nimeksikään.

Runkonopeus voidaan laskea kaavalla:

runkonopeus solmuina = 1.34 * neliöjuuri veneen vesilinjan pituudesta jalkoina.

Esimerkiksi, 5 metriä pitkän purjekanootin runkonopeus on neliöjuuri (5 m/0,3048) = 5,4 solmua eli 10 km/h (1 Solmu = 1.852 km/h)

Kaava olettaa että veneen rungossa ei ole nopeutta jarruttavia esineitä.

Yleensä mielletään, että runkonopeuden ylittäminen n. 10-20 % asti on mahdollista kohtuullisesti voimaa lisäämällä. Voitaneen siis olettaa, että perinteiselllä kanootin rungolla varustetulla purjekanootilla päästään noin 11-12 km/h nopeuteen. Pyrittäessä vielä suurempaan nopeuteen, tarvitaan suurempaa purjepinta-alaa ja/tai kovempaa tuulta. Liiaksi kasvanut tuuli ja purjepinta-ala tuo omat ongelmansa purjekanootin hallittavuudelle.

Nykyaikaisten kevytpurjeveneiden runko on suunniteltu liukuvaksi, jolla saavutetaan runkonopeutta huomattavasti suurempi nopeus. Purjekanootin nopeutta on pyritty kasvattavaamaan perinteisestä poikkeavalla rungolla. IC-luokan purjekanootti on nopeimpia yksirunkoisia/yksin purjehdittavia aluksia. Siinä rungon perä on kapea kuin kanootissa, mutta paremmat liukuominaisuudet on saavutettu epäsymmetrisellä ja perästä tasaisella rungolla.

Artikkeli perustuu Internetistä löydettyyn aineistoon, joten artikkelissa esitettyihin määritelmiin ja väittämiin on syytä varautua asianmukaisella varauksella.

Muualla netissä:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hull_speed
http://en.wikipedia.org/wiki/Froude_number
http://en.wikipedia.org/wiki/Wave_making_resistance
Comments